Slik blir nyskolen

Fylkestinget har vedtatt utbygging av Hadsel videregående skole og fagskole på Stokmarknes. Den ø...
Les mer

Skissert fremdrift

Den skisserte fremdriften vil forløpe seg i grove trekk som følger: Riving, grunnarbeider og n...
Les mer

Byggemetode

Nybygget ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes skal bygges i massivtre og limtrekonstruksj... Les mer

Webkamera

Det er nå satt opp to webkamera på det som kommer til å bli byggeplassen. Disse oppdateres hver t...
Les mer

Nyskolen blir et kraftverk

Hadsel videregående skole vil bli et eget lite kraftverk som produserer grønn energi. Les mer