Skissert fremdrift

Den skisserte fremdriften vil forløpe seg i grove trekk som følger:

  • Riving, grunnarbeider og nybygg: mai 2016 – september 2017
  • Ombygging eksisterende arealer: september 2017 – August 2018
  • Riving «gammelskolen» og utenomhus-arbeider: August 2019 – Desember 2020 (noe grøntarealer vår 2019)

Comments

comments