Byggemetode

Nybygget ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes skal bygges i massivtre og limtrekonstruksjoner i både bærende konstruksjoner og etasjeskillere. Dette kombinert med ordinært bindingsverkkonstruksjoner i tre, skal gi et førsteklasses bygg som ivaretar så vel eldgamle byggetradisjoner og byggetekniske krav så vel som levetid og brukervennlige løsninger.

Metoden har vært benyttet ved flere større næringsbygg og har vist seg svært fordelaktig påflere måter. Bygningene som er utført på denne måten viser en ekstrem styrke i konstruksjonen, de er relativt enkle å bygge. Noe som gir robuste bygg som er enkle å tilpasse til den enkelte brukers behov og ønsker, samtidig rasjonelle og teknisk gode bygg.

Fellestrekk for løsningene, er konstruksjoner i kombinasjon med massivtre, limtre, bindingsverk og knutepunkter i stål som raskt lar seg planlegge og produsere. Mange håndverkere kan faget fra før, hvilket gjør at også mindre lokale byggmesterbedrifter også kan gjennomføre bygging av relativt store prosjekt som dette.

Det vil imidlertid kreve at entreprenørene tilegner seg litt tilleggskunnskaper for prinsippene i konstruksjonene, men dette har vist seg enkelt, da bransjen gjerne deler denne type nyskapende viten. Når man ser etter ting som er billig å vedlikeholde, har man en tendens til å finne svaret i gamle hus som har stått noen hundre år. De som bygde dem visste hva de drev med. Her setter vi derfor gammel teknikk sammen med ny teknologi for gi byggherren en enkel og robust konstruksjon som vil vare lenge.

Tre har en ekstrem slitestyrke. Samtidig er det veldig lett å forme og bearbeide. Gjennomførte prosjekter viser at byggeteknikken er konkurransedyktig mot andre husbyggingsteknikker. Hittil har sammenligninger vært gjort på industribygg, næringsbygg og idrettshaller med tilfredsstillende resultat.

Dette konseptet oppleves positivt for brukeren på flere måter. Tre er det mest miljøvennlige materialet vi har, trebygg har jevnere temperaturer gjennom året, noe som er en stor driftsøkonomisk fordel, samt at alt kan gjenvinnes når den tid kommer. Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren.

Regjeringens tresatsing er organisert i Innovasjon Norge. Målet med satsingen er at bruken av tre skal øke i Norge, og bidra til mer verdiskaping i trebearbeidende bedrifter i hele landet fra skogdrift til foredlet materiale og det ferdige produktet.

Comments

comments