Informasjon om tilrigging

Entreprenør starter tilrigging Mandag 25.09.2017.

Riggområdet avgrenses med bygge gjerder oppsatt som antydet på skisse (orange stiplet strek).
Brakkerigg tenkes plassert oppsatt opp mot barne /ungdomsskolen.

Brakkerigg etableres i to etasjer.
Transportsvei blir fra V.D. Hals gt. inn over parkeringsplass opp til rigg /arbeidsområde.

Riggområdet vil bli avsperret med adgangskontroll for å unngå uønsket ferdsel inn i
anleggsområdet.

PARKERING.
Parkeringsmuligheter begrenses for Hadsel VGS, Stokmarknes.
I prinsippet medfører dette en begrensning der parkering begrenses til områder der
riggplanutsnitt viser bilparkering inne på skolens område.
Det arbeides i tillegg med muligheter for utvidet parkering ved «Direktøren»
Dette kan gi en del tilleggsplasser.

Comments

comments