154 millioner kroner til nytt skolebygg

Nylig ble det skrevet kontrakt på bygging av 3600 kvadratmeter nytt skolebygg ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes. I prosjektet inngår også renovering av 3500 kvadratmeter eksisterende bygg.
Nybygget blir bygget i massivtre, som bidrar til lavere co2-avtrykk. Utvendig kledning er meget spesiell, laget av overflatebrent treverk. Kledningen er vedlikeholdsfri og man får ikke sopp og råte i slik kledning.- Dette blir et svært framtidsrettet skolebygg. På mange måter har vi i enda sterkere grad vektlagt miljø, energiforbruk og tekniske løsninger, forteller fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap).

Et teknologisk tidsskille

Det er lagt inn ny teknologi, klima- og miljøeffektive deler i prosjektet. 80 prosent av energien i ventilasjonsluften gjenvinnes. 600 kvadratmeter takflate med solcellepanel skal kunne produsere inntil 50 000 kWh årlig. I deler av året mer enn man bruker av elektrisk kraft i bygget.

– Overskuddet vil leveres inn i det offentlige strømnettet. Det er unikt å ta i bruk denne typen energiteknologi i Nord-Norge, og representerer et tidsskille for hvordan Nordland fylkeskommune tenker klima og miljø i sine byggeprosjekter, forklarer Torgersen.

Arena for læring

Underskriving av kontrakt for nybygg og renovering Hadsel videregående skole. Økonomisjef i Nordland fylkeskommune, Anita Larsen skriver under sammen med Rune Fossem, Nilsen & Haukland AS. Bak f.v Eiendomssjef Kurt Solaas og fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen. - Klikk for stort bilde

Underskriving av kontrakt for nybygg og renovering Hadsel videregående skole. Økonomisjef i Nordland fylkeskommune, Anita Larsen skriver under sammen med Rune Fossem, Nilsen & Haukland AS. Bak f.v Eiendomssjef Kurt Solaas og fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen.

Skolebyggprosjektet skal i tillegg brukes som en arene for læring. Byggeprosjektet planlegges gjennomført i nært  samarbeid med skolen. Eksempelvis vil elever fra media og kommunikasjon bruke byggeprosessen i sin undervisning. Helsefagelever skal delta i HMS-forebyggende arbeid som vernerunder og risikovurderinger. Innen byggfag vil konstruksjonslære, materiallære, bedriftslære og økonomi inngå i undervisningen. Elektrofagelever vil bruke nybyggets solcelleteknologi i sin opplæring.

– Vi har fått en entreprenør som tar særlig stort ansvar for lærlinger. Nilsen Haukland AS har som policy at de skal ha minst ti prosent lærlinger i drift. I tillegg har de stilt seg særdeles positiv til å la byggeprosjektet inngå bredt i undervisningen av elevene ved skolen. Det er et svært spennende prosjekt som skal stå ferdig til skolestart høsten 2019, avslutter fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen.

.

 

 

Comments

comments