Endelig i gang

Etter en lang prosess er Hadsel VGS studiested Stokmarknes klar for nytt skolebygg.

 Tekst og foto: Johannes Vang, elev VG1, medieproduksjon

 – Det vært en lang prosess, men vi er endelig i gang, og det er vi veldig glad for,
forteller Inge Holm, rektor på Hadsel videregående skole og fagskole.

­– Det skal bli en helt ny realfagsavdeling, et nytt bibliotek, et lite og et stort auditorium, flere grupperom, seks store klasserom og tre små. Nytt personalrom og nye tekniske rom.

Absolutt et behov
Rektor forteller at dette er et absolutt behov.
– Dette trenger vi virkelig. Vi har to klasserom utenfor selve skolen. Det er mangel på grupperom. Det blir mye lettere å ha alt i nærheten.

Geir Gjerde, faglærer i mediefag er begeistret for nybygget.
– Det vil bli et bedre arbeidsmiljø for både ansatte og elever. Det blir tilgang til flere grupperom.

Gjerde er spesielt glad for at det blir nye rom for medielinjene. I tillegg til både nytt fotostudio og tv-studio, blir det en grafisk lab med 3D-printer og andre hjelpemidler.

 

Grønt energikraftverk
Rundt 600 kvadratmeter av taket på nybygget skal kles med solcellepanel.

Det blir et grønt energikraftverk som skal produsere 35 prosent av energibehovet til det nye bygget.I perioder hvor skolen bruer lite strøm vil de selge overskuddet til kraftverket.

 

Det nye bygget har et mer moderne design enn eksisterende bygg og flere av elevene på skolen er positive til utseendet til det nye bygget. Nybygget blir bygget i massivtre, som bidrar til lavere CO2-avtrykk. Utvendig kledning er meget spesiell, laget av overflatebrent treverk. Kledningen er vedlikeholdsfri og man får ikke sopp og råte i slik kledning.

Skolebyggprosjektet blir en Arena for læring. Byggeprosjektet planlegges gjennomført i nært samarbeid med skolen. Eksempelvis vil elever fra media og kommunikasjon bruke byggeprosessen i sin undervisning. Helsefagelever skal delta i HMS-forebyggende arbeid som vernerunder og risikovurderinger. Innen byggfag vil konstruksjonslære, materiallære, bedriftslære og økonomi inngå i undervisningen. Elektrofagelever vil bruke nybyggets solcelleteknologi i sin opplæring.

 

Glade for å være i gang
Hadsel videregående skole og fagskole har skolebygg både på Stokmarknes og Melbu.

– De siste 10 år har skolen på Melbu gjennomgått mange små prosjekter som har gjort skolen bedre, forteller Holm.
Selv om skolen på Melbu også er rundt 60 år gammel er den i bedre stand enn skolen på Stokmarknes.

– Vi er kjempeglad for å være i gang. Vi skal faktisk feire den formelle starten nå med fylkesmannen, ordfører, byggeleder og flere, forteller rektor før han må gå.

 

Skisse av nybygget.

Comments

comments