154 millioner kroner til nytt skolebygg

Nylig ble det skrevet kontrakt på bygging av 3600 kvadratmeter nytt skolebygg ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes. I prosjektet inngår også renovering av 3500 kvadratmeter eksisterende bygg. Nybygget blir bygget i massivtre, som bidrar til lavere co2-avtrykk. Utvendig kledning er meget spesiell, laget av overflatebrent treverk. Kledningen er vedlikeholdsfri og man får ikke sopp […]

Riving og rigging

Da er ting begynt å skje på byggeplassen ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes. Rivingen av brakka er i gang og byggegjerder er i ferd med å bli satt opp.

Informasjon om tilrigging

Entreprenør starter tilrigging Mandag 25.09.2017. Riggområdet avgrenses med bygge gjerder oppsatt som antydet på skisse (orange stiplet strek). Brakkerigg tenkes plassert oppsatt opp mot barne /ungdomsskolen. Brakkerigg etableres i to etasjer. Transportsvei blir fra V.D. Hals gt. inn over parkeringsplass opp til rigg /arbeidsområde. Riggområdet vil bli avsperret med adgangskontroll for å unngå uønsket ferdsel […]

Snart i gang

Rektor ved Hadsel videregående skole informerte i dag elevene ved skolen om at byggearbeidet settes i gang innen kort tid. Peab bygger nye Hadsel VGS og fagskole Peab Nilsen & Haukland skal bygge nye Hadsel videregående skole og fagskole på Stokmarknes i Vesterålen. Kontrakten har en verdi på ca. 119 millioner kroner, og byggherre er […]

Nyskolen blir et kraftverk

Hadsel videregående skole vil bli et eget lite kraftverk som produserer grønn energi. Årlig vil solcelleanlegget produsere ca. 50.000 kilowattimer. Strømmen som ikke brukes på skolen vil sendes ut i det regulære strømnettet. Se intervju med Stanislas Merlet som er solcellerådgiver.

Webkamera

Det er nå satt opp to webkamera på det som kommer til å bli byggeplassen. Disse oppdateres hver time. Link: http://www.nyskole.no/webkamera/

Byggemetode

Nybygget ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes skal bygges i massivtre og limtrekonstruksjoner i både bærende konstruksjoner og etasjeskillere. Dette kombinert med ordinært bindingsverkkonstruksjoner i tre, skal gi et førsteklasses bygg som ivaretar så vel eldgamle byggetradisjoner og byggetekniske krav så vel som levetid og brukervennlige løsninger. Metoden har vært benyttet ved flere større næringsbygg og har vist seg […]

Skissert fremdrift

Den skisserte fremdriften vil forløpe seg i grove trekk som følger: Riving, grunnarbeider og nybygg: mai 2016 – september 2017 Ombygging eksisterende arealer: september 2017 – August 2018 Riving «gammelskolen» og utenomhus-arbeider: August 2019 – Desember 2020 (noe grøntarealer vår 2019)

Slik blir nyskolen

Fylkestinget har vedtatt utbygging av Hadsel videregående skole og fagskole på Stokmarknes. Den økonomiske rammen er på totalt 135 millioner kroner.