Byggemetode

Nybygget ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes skal bygges i massivtre og limtrekonstruksjoner i både bærende konstruksjoner og etasjeskillere. Dette kombinert med ordinært bindingsverkkonstruksjoner i tre, skal gi et førsteklasses bygg som ivaretar så vel eldgamle byggetradisjoner og byggetekniske krav så vel som levetid og brukervennlige løsninger. Metoden har vært benyttet ved flere større næringsbygg og har vist seg […]

Skissert fremdrift

Den skisserte fremdriften vil forløpe seg i grove trekk som følger: Riving, grunnarbeider og nybygg: mai 2016 – september 2017 Ombygging eksisterende arealer: september 2017 – August 2018 Riving «gammelskolen» og utenomhus-arbeider: August 2019 – Desember 2020 (noe grøntarealer vår 2019)

Slik blir nyskolen

Fylkestinget har vedtatt utbygging av Hadsel videregående skole og fagskole på Stokmarknes. Den økonomiske rammen er på totalt 135 millioner kroner.