Informasjon til naboer

Skjermbilde 2016-02-17 17.22.54Til våre naboer

I forbindelse med oppstart av arbeider med å bygge et etterlengtet nytt skolebygg er vi endelig i gang. Som så mange sikkert allerede har registert gjennom tilstedeværelse og media, er det straks klart for nytt skolebygg og ombygging av eksisterende arealer ved Hadsel vgs. Stokmarknes.

Prosessen fremover vil fortone seg med tilrigging for kommende prosjekt. Deretter vil det gamle provisoriumet rives, før vi går i gang med gravearbeider og fjellarbeider. Sistnevnte er ikke kartlagt ennå mtp hvordan arbeides art vil fortone seg, om det vil måtte sprenges mye, eller om fjellet er av en slik kvalitet at det meste vil kunne løses med ren maskinteknisk drift. Uavhengig av metodevalg vil det bli gått synfaring på eiendommer som grenser mot anleggsområdet, og det vil bli utsatt rystelses målere på husstander som en ekstra sikkerhet mtp ev. skader på bebyggelse i anleggsperioden.

Ingen veier og trafikale områder forventes berørt og avstengt for alminnelig ferdsel.

Den skisserte fremdriften vil forløpe seg i grove trekk som følger:

  • Riving, grunnarbeider og nybygg: mai 2016 – september 2017
  • Ombygging eksisterende arealer: september 2017 – August 2018
  • Riving «gammelskolen» og utenomhus-arbeider: August 2018 – Desember 2018 (noe grøntarealer vår 2019)

Byggherre ønsker å kunne gjennomføre prosjektet uten uønskede hendelser og med et godt naboskap. Dette medfører forpliktelser i begge retninger, men det viktigste er en gjensidig respekt og en åpen og god dialog. Utbyggingen/byggherre forplikter seg til å holde en åpen informasjon rundt relevante aktualiteter som ville komme naboer og publikum for øvrig til gode og nødvendig.

Skulle det være behov for kontakt med stedlig byggeleder eller byggherreorganisasjonen kontaktes disse gjennom prosjektets SHA-koordinator:

Vidar Nordang
Mob.: 94173073
e-post: vno@hrprosjekt.no

Skulle det oppstå skader eller av annen årsak det skulle fremtvinge seg behov for kontakt med byggherreorganisasjonen ber vi om at det dokumenteres i den grad det er mulig med fotos, for eventuell senere fremleggelse for å kunne dokumentere hendelse etc.

Med vennlig hilsen
Eiendomsseksjonen ved Nordland fylkeskommune
Ørjan Lyng, Prosjektleder

Comments

comments